GO Business, s.r.o.

GO Business, s.r.o.

Myslina 128
066 01 Myslina
IČO: 46328904
DIČ: 2023336700

Informácie o kancelárii GO Business, s.r.o.

Spoločnosť GO Business, s.r.o. bola založená s cieľom priniesť aj na náš trh nové možnosti, nové nápady, no hlavne nový prístup a flexibilitu. Myslíme si, že naši klienti si zaslúžia maximálnu úctu, no hlavne rýchle a flexibilné reagovanie na ich požiadavky. Sme oporou a pomocnou rukou pre našich partnerov. Nie je podstatné, kde sa nachádza Vaša spoločnosť, ani aká je veľká. My prídeme za Vami a ponúkneme Vám tie najlepšie a hlavne najlacnejšie služby pre Vás.

 

Naše služby:

 • kompletné služby jednoduchého účtovníctva
  • vypracovanie Priznania k DPH (mesačné alebo kvartálne)
  • vedenie peňažného denníka
  • evidencia daňových dokladov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  • vedenie odpisových kariet
  • vedenie bankovej knihy
  • vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH 
  • a mnoho ďalších služieb...
 • kompletné služby podvojného účtovníctva
  • vedenie účtovného denníka
  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
  • vedenie bankovej knihy
  • vypracovanie saldo konta dodávateľov a odberateľov
  • vedenie knihy daňových dokladov
  • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
  • vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
  • vedenie pokladničnej knihy 
  • a mnoho ďalších služieb...
 • mzdy a personalistika
  • vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)
  • na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečeni a zdravotnou poisťovňou
  • zastupujeme Vás pri kontrolách z finančného úradu, správe sociálneho zabezpečenia, alebo zdravotnej poisťovne
  • zabezpečíme všetky pracovno-právne záležitosti v súlade s platným Zákonníkom práce
  • rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.)
 • zabezpečenie služby konsolidácie a zefektívnenia procesov, daní a financií v spoločnostiach
 • zakladanie nových spoločností
 • zmeny v spoločnostiach
 • administratívna činnosť
 • tlač dokladov a ich doručovanie na úrady
 • konzultácie a kontrola účtovníctva
 • zastupovanie klienta na úradoch
 • práce u klienta 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Tel.: +421 948 550 508  /  +421 940 404 170

E-mail: info@gobusiness.sk  /  obchod@gobusiness.sk

Adresa: Go Business s.r.o. Myslina 128, 066 01 Humenné

 

Sme vám k dispozícií, kedykoľvek nás budete potrebovať!

Kde nás nájdete?